Uncategorized
Leave a comment

Hareketli Kitaplar: Tarihçe ve Yapım Aşamaları – Robert Sabuda

Robert Sabuda talking about movable books
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterestshare on TumblrGoogle+Share on StumbleUponDigg thisShare on LinkedIn

Hareketli bir çocuk kitabı tasarımı üzerinde çalışıyorum. Bu konuda internette araştırma yaparken izlediğim en açıklayıcı filmlerden biri aşağıdaki. İlk yarım saatte hareketli kitapların tarihi ile ilgili konuşuyor. Daha sonra kendi tasarımlarını anlatıyor. Son bölümde hareketli ve pop-up kitapların montajı ile ilgili bir bölüm var ki çok faydalı buldum.

This post is also available in: İngilizce

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *